• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : شنبه 24 ارديبهشت 1401     |     کد : 4735

شهردار تبریز:

امکان بدنه‌سازی خوبی در شهرداری منطقه ۴ وجود دارد

شهردار تبریز گفت: شهرداران ناحیه اگر به خوبی توجیه شوند، خواهند توانست فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق را شناسایی کنند.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار در جلسه جمع‌بندی مشکلات شهرداری منطقه ۴ که با حضور معاونان شهردار و مدیران منطقه برگزار شد، اظهار کرد: مناطقی که کم‌برخوردار نامیده می شوند، پتانسیل های زیادی دارند اما گاهی از این موضوع غافل می‌شویم.
وی افزود: منطقه ۴ امکان بدنه سازی خوبی دارد که هم می‌تواند منبع درآمد بلندمدت باشد و هم فرصت زیادی برای ایجاد ارزش‌افزوده در این منطقه وجود دارد.
شهردار تبریز تصریح کرد: بیشترین اراضی خالی شهر در مناطق ۴ و ۶ است و ما باید با تشکیل کمیته‌های مختلف و احصای آنها، به سمت استفاده بهینه از این اراضی حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: تملک خانه‌پارک ستارخان باید سرعت یافته و برای جلسه بعد حداقل ۱۰ مورد که می‌تواند منبع درآمد برای شهرداری باشد، معرفی شود.


PDF چاپ چاپ