• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : شنبه 1 مرداد 1401     |     کد : 4797

شتاب در تملك پروژه بازآفريني بافت فرسوده چوخورلار

در بازديد فرماندار تبريز، اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار منطقه 4 و مديران شهري تبريز از پروژه تملك چوخورلار تاكيدشد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداري منطقه 4 تبريز، فرماندار تبريز، اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار منطقه 4 و مديران شهري تبريز ازمحل پروژه تملك بافت فرسوده چوخورلار بازديد كردند.

در اين بازديد ضمن شنيدن مشكلات اهالي توسط فرماندار، اعضاء شورا و مديران شهري تبريز، مقرر گرديد طي جلسه اي مشترك در حضور شهردار تبريز با ارائه راهكاري سازنده در پيشرفت اين پروژه  مهم، تسريع گردد.


PDF چاپ چاپ